Schlammspringer goldgefleckt

englisch: Golden-spotted Mudskipper
wissenschaftlicher Name: Periophthalmus chrysospilos

Schlammspringer - Periophthalmus (Foto: chari , Malakka, Malakka, Malaysia am 18.01.2012) [2888]