Sembalun Lawang

Wagen nach Senaru (Foto: chari , Sembalun Lawang, Lombok, Indonesien am 16.12.2014) [4374]
Weg durchs Grasland (Foto: chari , Sembalun Lawang, Lombok, Indonesien am 15.12.2014) [4576]
Beginn des Aufstiegs zum Rinjani (Foto: chari , Sembalun Lawang, Lombok, Indonesien am 15.12.2014) [4362]